لیگ برتر كشتی فرنگی بدون برگزاری مسابقات هفته آخر ناگهان به پایان رسید و جام قهرمانی به گاز كرمانشاه اهدا شد.

لیگ برتر كشتی فرنگی به ضعیف‌ترین شكل برگزار شد و در نهایت جام قهرمانی بدون برگزاری مسابقات هفته آخر به گاز كرمانشاه رسید. سونی تهران نیز در مكان دوم قرار گرفت وتیم آنزان ایذه سوم شد.

لیگ برتر كشتی فرنگی با حضور پنج تیم آغاز شد و با انصراف نیروی زمینی و گاز اردبیل، با سه تیم به پایان رسید تا یكی از ضعیف‌ترین دوره های لیگ فرنگی برگزار شود.

به گفته‌ی سرپرست سازمان لیگ، دیدارهای هفته‌ی پایانی با درخواست مسئولین دو تیم كرمانشاه و سونی انجام نشده است.

هم‌چنین جام قهرمانی پنجمین دوره‌ی لیگ برتر كشتی فرنگی دیروز در جریان مسابقات یادگار امام(ره) به تیم گاز كرمانشاه اهداء شد.