یکی از عکاسان پیشکسوت اصفهانی در خصوص وضعیت عکاسی در ایران گفت: ۵۰ سال پیش که عکاسی را در سنین نوجوانی شروع کردم هرگز گمان نمی‌کردم عکاسی در ایران این قدر پیشرفت نماید.

رضا نور در جمع عکاسان کانون عکس انجمن سینمای جوان اصفهان با اشاره به همزمانی ورود عکاسی به ایران با گسترش آن در اروپا یادآور شد: زمانی که ناصرالدین شاه عکاسی را به ایران آورد نگاه به عکاسی یک نگاه حرفه‌ای نبود و به جز عکاسان دربار که برای ثبت وضبط اتفاقات دربار اقدام به عکاسی می‌کردند گروه دوم عکاسان، کسانی بودند که تنها برای ارتزاق اقدام به این کار می‌نمودند و جنبه هنری و ثبت اتفاقات جامعه ایرانی در کار عکاسان مورد توجه نبود.

بختیار ادامه داد:این در حالی است که در کشورهای دیگر افراد فرهیخته و تحصیل‌کرده اقدام به عکاسی

می‌کردند به‌همین دلیل بخش زیادی از معماری،فرهنگ و اتفاقات اجتماعی آن زمان در قالب عکس باقی‌مانده است، بر عکس ایران که در مورد شهری چون اصفهان برای بازنگری در گذشته این شهر تنها منابع موجود، عکس‌های سیاحان خارجی است.

وی با اشاره به اینکه با هنر عکاسی می‌توان بخشی از تاریخ را برای همیشه ثبت و ضبط نمود،افزود: لازم است تا عکاسان به ویژه عکاسان اصفهانی در مورد عکاسی از این کهن شهر تاریخی به‌صورت جدی‌ترفعالیت کنند.

نور بختیار که در جمع عکاسان کانون عکس انجمن سینمای جوان اصفهان سخن می‌گفت پس از نمایش تعدادی از آثار اعضای این انجمن گفت: متاسفانه بیشتر فعالیت‌ها به سوی عکاسی مستند اجتماعی است و به حوزه‌های دیگر عکاسی مانند عکاسی معماری،طبیعت،انتزاعی،پرتره و تبلیغاتی کمتر توجه شده است و این به عنوان یک ضعف در جامعه عکاسی اصفهان مطرح است.

وی در خصوص آموزش آکادمیک در خصوص عکاسی افزود: بنده هیچ‌گاه معتقد نبودم که افراد برای رشته عکاسی از طریق کنکور وارد دانشگاه شوند، زیرا علاوه بر دانش فنی، لازم است تا افراد از طریق مصاحبه نیز گزینش شوند، چرا که عکاسی نیازمند استعداد است و استعداد آموختنی نیست بلکه پروش دادنی است در حالی که در محیط های دانشگاهی ما کمتر به پرورش استعدادها می‌پردازیم.

نور بختیار تشکیل انجمن‌های عکاسی را یکی از اقدامات مثبت در جهت گسترش هنر عکاسی دانست و اظهار داشت: وجود انجمن‌ها موجب می‌شود تا افرادی که علاقه و عشقی نسبت به عکاسی دارند جذب آن شده و فعالیت كنند.

در این مراسم بخشی از عکس‌های رضا نور بختیار در حوزه معماری ،صنعت و طبیعت

به‌نمایش در آمد ودر پایان نیز فیلم مستندی از زندگی رضا نور بختیار ساخته زوان قوکاسیان در اصفهان به‌ نمایش در آمد.