رقابتهای انتخابی تیم کشتی فرنگی جوانان که قرار بود روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفندماه در دزفول برگزار شود لغو شد.

رقابتهای انتخابی تیم کشتی فرنگی جوانان که قرار بود روزهای ۱۳ و ۱۴ اسفندماه در شهر دزفول برگزار شود لغو شد.

با تصمیم فدراسیون کشتی و کادر فنی تیمهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان مسابقات بین المللی جام شهداء که اردیبهشت ماه سال آینده در ارومیه برگزار می شود، ملاک انتخاب ملی پوشان برای رقابتهای پیش رو خواهد بود.

رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان آسیا خردادماه در چین و جوانان جهان مردادماه در مجارستان برگزار خواهد شد.