تیم ملی کشتی آزاد ایران با ۱۲ کشتی گیر در رقابتهای جام جهانی روسیه شرکت می کند.

ترکیب تیم ایران در این رقابتها به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: عباس دباغی- حسن رحیمی یا فرزان بهرامی

۶۰ کیلوگرم: سعید احمدی- مصطفی آقاجانی

۶۶ کیلوگرم: مهدی تقوی- مصطفی حسین خانی

۷۴ کیلوگرم: صادق گودرزی - سعید ریاحی

۸۴ کیلوگرم: احسان لشکری

۹۶ کیلوگرم: رضا یزدانی

۱۲۰ کیلوگرم: فردین معصومی - سید محمد رضا آذرشکیب

از تیم اعزامی به رقابتهای جهانی دانمارک در مهرماه سال گذشته سه کشتی گیر در ترکیب تیم ایران حضور دارند و شش نفر از نفرات برتر جام تختی در ترکیب تیم اعزامی حضور دارند.

با توجه به حضور حسن رحیمی در خدمت سربازی در صورت فراهم نشدن شرایط خروج وی، فرزان بهرامی جایگزین او خواهد شد. رقابتهای جام جهانی روسیه روزهای ۱۵ و۱۶ اسفندماه در شهرماخاچ کالا برگزار می شود