سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی جوانان خبر از احتمال ایجاد تغییرات در كادر فنی این تیم داد.

ناصر نوربخش در این باره گفت: احتمال دارد در آینده در تركیب اصلی كادر فنی تیم ملی كشتی فرنگی جوانان تغییراتی را ایجاد كنیم. در این مرحله از اردو نیز چند مربی جدید را به جمع كادر فنی اضافه كرده‌ایم. هدف ما این است مربیانی كه سازنده محسوب می‌شوند در اردوهای تیم ملی حضور داشته باشند.

نوربخش با بیان اینكه امكان دارد در آینده‌ در تركیب اصلی كادر فنی تیم كشتی فرنگی جوانان تغییراتی ایجاد شود؛ گفت: ما از میان مربیانی كه به اردو دعوت كرده‌ایم بهترین‌ها را انتخاب می‌كنیم و به عنوان مربی اصلی در تركیب آتی كادر فنی استفاده خواهیم كرد.