معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: تاكنون ۱۰ نیروگاه برای واگذاری به بخش خصوصی به سازمان خصوصی‌سازی معرفی شده و تاپایان سال جاری ۱۰ نیروگاه دیگر نیز برای واگذاری به بخش خصوصی معرفی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محمد بهزاد در حاشیه دومین كنفرانس نیروگاه‌های برق افزود: در فازهای اول و دوم هر كدام ۳ نیروگاه و در فاز سوم نیز ۴ نیروگاه تا پایان سال جاری به متقاضیان واگذار خواهد شد. وی ادامه داد: نیروگاه‌های فارس، شهید محمد منتظری، منتظر قائم، مشهد و تبریز ازجمله نیروگاه‌های قابل واگذاری هستند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان این‌كه مجموع ظرفیت ۲۰ نیروگاه در حال واگذاری ۱۷ هزار مگاوات است، گفت: ظرفیت نیروگاه‌های جدید ۶۵۰۰ مگاوات است كه با ۴ نیروگاه جدید به ۱۰ هزار مگاوات خواهد رسید.

بهزاد درباره ارزش نیروگاه‌های در حال واگذاری گفت: ارزشگذاری این نیروگاه‌ها مسیر ارزیابی خاص خود را خواهد داشت، ولی در مجموع ارزش این ۲۰ نیروگاه حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان است.