پژوهشگران کشور موفق شدند با دستیابی به دانش فنی تولید داروی ارزشمند اریتروپویتین نوترکیب انسانی موسوم به "اپولی رک" آن را به بازار عرضه کنند.

این دارو توسط شرکت "فرآورده‌های دارویی نوترکیب" تولید شده و کاملا مشابه داروی استاندارد اروپا است.

داروی "epolyrec" داروی کم خونی برای بیماران دیالیزی، مبتلا به ایدز، سرطانی و تحت شیمی درمانی است.

پژوهشگران ایرانی موفق شدند به دانش فنی این دارو دست یافته و آن را در کشور تولید کنند. این درحالی است که به دلیل تحریم واردات بخشی از دستگاه های مورد نیاز برای خالص سازی پروتئین های مورد استفاده در این دارو، این بخش از کار در کشور اتریش و با نظارت کارشناسان ایرانی صورتی می گیرد.

نمونه مشابه این دارو در کشور توسط یک شرکت سوئیسی تولید می شود که سه برابر نمونه ایرانی خود قیمت دارد.

"اپولی رک" در غرفه شرکت فرایند های دارویی نوترکیب دومین نمایشگاه ملی نوآوری و شکوفایی که از ۱۹ تا ۲۱ بهمن ماه در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برپاست، عرضه شد.