کشتی گیر وزن ۹۶ كیلوگرم کرمانشاه که هم اکنون در اردوی تیم ملی به سر می برد، گفت: در وزن ۹۶ کیلو گرم جام تختی شرکت خواهم کرد و تصور می کنم رقابت تنگاتنگی در این وزن وجود داشته باشد هرچند که معتقدم رقابت اصلی بین سه نفر از شاخص ترین کشتی گیران این وزن خواهد بود.

جعفر دلیری اظهار داشت: هر کس که در جام تختی شرکت می کند از فیلترهای بسیاری گذشته است و لذا یک کشتی گیر درجه یک است و یقینا هر کشتی گیری که زحمت بیشتری کشیده باشد نتیجه آنرا بر روی تشک خواهد دید.

دلیری در ادامه تصریح کرد: سهمیه حضور در جام تختی را مربیان تیم ملی به من دادند و لذا در این جام شرکت می کنم، از سوی دیگر به دلیل حضور ۲۰ روزه در اردو و قبل از آن شرکت در رقابتهای لیگ از آمادگی خوبی برای حضور در این جام برخوردارم.

وی گفت: ملاک ملی پوش شدن به منظور شرکت در رقابتهای جام جهانی و آسیایی همین جام تختی است، اما برای مسابقات جهانی مسكو انتخابی مجددی برگزار خواهد شد.

دلیری در پایان از مربیان کرمانشاهی و تیم ملی تشکر و قدردانی کرد.