در حالی که رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در شهر ایروان ارمنستان آغاز شده است، کشور میزبان جایزه ۹۰ هزار دلاری را برای تیم های برتر در نظر گرفته است. در جلسه هماهنگی رقابت های جام جهانی ارمنستان که عصر جمعه برگزار شد، مقرر شد به تیم های اول تا سوم این رقابت ها به ترتیب ۴۰ ، ۳۰ و ۲۰ هزاردلار جایزه نقدی اهدا شود.