با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد، غایبان رقابتهای جام تختی شانسی برای حضور در رقابتهای جام جهانی و قهرمانی آسیا ندارند.

با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کشتی گیران غایب رقابتهای کشتی آزاد جام تختی در اصفهان شانس حضور در رقابتهای جام جهانی روسیه و قهرمانی آسیا در هند را نخواهند داشت.

۹۶ کشتی گیر داخلی مجوز حضور در رقابتهای کشتی آزاد جام تختی که روزهای ۲۹ و۳۰ بهمن ماه در اصفهان برگزار می شود را خواهند داشت.

این در حالی است که زمزمه غیبت برخی کشتی گیران نامدار نظیر فردین معصومی در جام تختی به گوش می رسد.

رقابتهای جام جهانی روسیه اواسط اسفندماه و رقابتهای قهرمانی آسیا اردیبهشت ماه در هند برگزار می شود.