آفتاب

بسته بندی داروها، بیمارند

بسته بندی داروها، بیمارند

در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ کارخانه و شرکت در زمینه تولید دارو و بسته بندی فعالیت می کنند و این در حالی است که با وجود کیفیت بالای برخی از داروهای تولیدی در کشور، متأسفانه بسته بندی نامناسب، مانع رسیدن داروهای ایرانی به بازارهای جهانی شده است.

کد N557043

وبگردی