طرح های توسعه منابع آب كشور ۵۵ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد كه برای تكمیل این طرحها بر اساس قیمت امسال ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز می باشد.

علیرضا الماسوندی - مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران - در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از قبول منصب مدیریتی،در خصوص موقعیت ایران به لحاظ بارندگی ها گفت: ایران در نقطه خشكی قرار دارد به طوری كه منابع آب تجدیدپذیر كشور از منابع آبی زیرزمینی و سطحی ۱۳۰ میلیارد مترمكعب در سال كه با توجه به جمعیت پیش رو در سال ۱۴۱۰ باجمعیتی حدود ۹۵ میلیون نفر، پیش بینی می شود تا ۲۰ سال آینده در وضعیت بحرانی قرار خواهیم داشت. وی در ادامه با اشاره به این نكته كه در مقایسه با كشورهای توسعه یافته ۳ برابر نرم جهانی مصرف داریم افزود: براساس آمار سازمان جهانی فائو در ارتباط با كشورهای در حال توسعه كمترین راندمان آبیاری را داریم كه ۳۳ درصد است در حالیكه كشور مصر دارای راندمان ۶۶ درصدی است. مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران درخصوص ذخایر آب های زیرزمینی كشور گفت: ۷۰ درصد وابستگی ما به خصوص در سال های خشكسالی به آب های زیرزمینی است و این باعث شده است كه اكنون ۷۰ درصد دشت های كشور در شرایط بحرانی و فوق بحرانی قرار بگیرد كه یكی از آفت های اصلی این موضوع برداشت های غیر مجاز از ذخایر زمینی است.

به طور كلی ذخایر ما شامل ۶۳ میلیارد متر مكعب در قالب آب زیرزمینی، چشمه ها و قنات ها و ۳۴ میلیارد مترمكعب آب های سطحی است كه مجموع آن را به ۹۷ میلیارد مترمكعب می رساند. به گفته وی از مجموع حدود ۱۰۴ هزار حلقه چاه غیر مجاز حدود چهار میلیارد متر مكعب آب در سال به صورت غیر مجاز برداشته می شود و چاه هایی كه پروانه دارند نیز سالانه هشت میلیارد مترمكعب اضافه برداشت می كنند كه این ۱۲ میلیارد مترمكعب مجموع برداشت غیر مجاز دو برابر مصرف شرب آب كشور محسوب می شود.

جدی ترین بحث ما جلوگیری از این برداشت مازاد است چرا كه در غیر این صورت آیندگان با رشد جمعیت دچار بحران های جدی می شوند. الماسوندی در خصوص بحث مصرف آب و شبكه های كشور نیز اظهار داشت: درسال جاری سعی شد كه از نظر اعتبارات، بخش شبكه ها را جدا كنیم و مردم و مسئولان به بخش مصرف و اجرای شبكه های آبیاری و زهكشی توجه بیشتری داشته باشند. عملكرد اول ما حدود ۹۰ هزار هكتار خواهد بود و در پیشنهاد بودجه سال ۸۹ معادل سدها را برای نخستین بار برای اجرای شبكه ها پیشنهاد دادیم و برای اعتبار سال جاری در حالی كه بخش منابع ابلاغی آب معادل سه هزار میلیارد تومان بوده، برای سال ۸۹ این رقم ۴۳ درصد افزایش یافته و به ۴ هزار و ۳۰۰میلیارد تومان رسیده كه صرفا مربوط به طرح های سد، شبكه و نیروگاه های برق آبی است و اگر ۱۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار بخش های دیگر را به آن اضافه كنیم، مجموع اعتبار طرح های آبرسانی به پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می رسد كه نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته كه این نشان می دهد با وجود اینكه بودجه سال ۸۹ انبساطی بوده دولت به بحث آب نگاه ویژه ای دارد. وی در خصوص صادرات آب كشور نیز گفت: سیاست امروز وزارت نیرو صادرات آب نیست چرا كه كشور ما از نظر منابع آب محدود است ولی سیاست اصلی ما مدیریت مصرف آب و حفاظت از منابع آب است.

مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینكه در ۵۰ سال گذشته تنها ۱۳ سد در كشور ساخته شده بود، تصریح كرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۱۰ سد مخزنی در حال بهره برداری، ۱۰۵ سد مخزنی اجرایی و ۱۷۰ سد مخزنی در حال مطالعه است كه تا پایان برنامه ششم توسعه به بهره برداری خواهند رسید.