معاون وزیر نیرو از تخفیف بیش از ۶۰ درصدی برای مصارف برق اشتراكی مجتمع‌ها و شهرك‌های مسكونی نسبت به تعرفه برق عمومی خبر داد.

محمد بهزاد - معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار كرد: نرخ مصارف برق اشتراكی واحدهای مسكونی و مصارف اشتراكی شهرك‌های مسكونی كه در واقع دارای تعرفه‌های عمومی هستند، یك‌سوم نرخ مصرف برق عمومی محاسبه خواهد شد.

وی در توضیح این موضوع عنوان كرد: این بدان معنی است كه قیمت برق مصارف برق اشتراكی مجتمع‌ها و شهرك‌های مسكونی به جای ۱۲۰۰ ریال به ازای هركیلووات ساعت، تنها ۴۰۰ ریال برای هركیلووات ساعت محاسبه خواهد شد كه این كار از زمان هدفمندی یارانه‌ها و در تعرفه‌های جدید لحاظ شده است.

بهزاد گفت: این تصمیم به معنی آن است كه برای مصارف برق اشتراكی واحدهای مسكونی و مصارف اشتراكی شهرك‌های مسكونی دوسوم نسبت به تعرفه‌های برق عمومی تخفیف درنظر گرفته می‌شود.

معاون وزیر نیرو همچنین درباره اشتراك‌های مسكونی كه دارای تعرفه عمومی هستند، گفت: برای این مجتمع‌ها قرار شده است كه تا ۳۰ كیلووات هزینه دیماند (بهای قدرت) كه پیشتر در قبوض برق لحالظ می‌شد حذف شده و از این به بعد برای این واحدها هزینه دیماند در تعرفه‌های جدید دریافت نمی‌شود.