مسعود ضیایی - كارتونیست ایرانی - جایزه نقره جشنواره بین‌المللی کارتون روزنامه «عصر زینمین» چین را از آن خود كرد.

نتایج جشنواره بین‌المللی کارتون روزنامه «عصر زینمین» چین که با موضوع «شهر بهتر، زندگی بهتر و آزاد» برگزار شده بود، در حالی اعلام شد كه هان هسونگ از چین موفق به کسب جایزه طلا این جشنواره شد .

ژانگ ویپینگ از چین و مسعود ضیایی زرد خشویی از ایران به صورت مشترك جایزه نقره این جشنواره را به خود اختصاص دادند.

همچنین زو یائو شو از چین، جیتت کوئستانا از اندونزی و مارسین بوندارویچ از لهستان نیز جایزه برنز را از آن خود كردند.

محمدعلی خلجی - دیگر كارتونیست ایرانی - نیز موفق به کسب جایزه «موفقیت» این جشنواره شد.