وزیر نیرو خبر داد: دولت از محل واقعی کردن ۲۵ و ۴۵ درصد از قیمت آب و برق، ۵۱۰۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.

مجید نامجو در گفتگو با مهر گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اگرچه درآمد آب و برق از محل افزایش قیمت این دو کالا، ارتقا می یابد اما تنها بخشی از این درآمد نصیب وزارت نیرو می شود.

وزیر نیرو افزود: بر این اساس، وزارت نیرو ۳۰ درصد از درآمد ۶۰۰ میلیارد تومانی دولت از محل دریافت یارانه ها را برداشت خواهد کرد و ۷۰ درصد مابقی به صندوق هدفمند کردن یارانه ها واریز خواهد شد.

وی تصریح کرد: این درحالی است که وزارت نیرو می تواند از محل افزایش قیمت برق در اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد، این درحالی است که دولت در مرحله اول تصمیم گرفته است تا ۴۵ درصد از یارانه برق را هدفمند کند.

به گفته نامجو، دولت در مرحله اول تنها ۲۵ درصد از یارانه آب را هدفمند کرده است.