آفتاب

درآمد ۵۱۰۰ میلیارد تومانی دولت از افزایش قیمت آب و برق

درآمد ۵۱۰۰ میلیارد تومانی دولت از افزایش قیمت آب و برق

وزیر نیرو خبر داد: دولت از محل واقعی کردن ۲۵ و ۴۵ درصد از قیمت آب و برق، ۵۱۰۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.

کد N605772

وبگردی