جدول قیمت جدید انواع نان ( سنگک، بربری، تافتون و لواش) در ۳۱ استان کشور منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت جدید انواع نان شامل سنگک، بربری، تافتون و لواش به شرح جدول ذیل است:

جدول قیمت جدید انواع نان در ۳۱ استان (قیمتها به تومان)

تهران

سنگک: ۴۰۰

بربری: ۳۰۰

تافتون: ۲۰۰

لواش: ۱۰۰

تبریز

سنگک: ۲۷۵

بربری: ۱۷۵

تافتون: ندارد

لواش: ۶۵

همدان

سنگک: ۲۵۰

بربری: ۲۰۰

تافتون: ۱۵۰

لواش: ۷۵

اردبیل

سنگک: ۲۰۰

بربری: ۲۰۰

تافتون: ندارد

لواش: ۶۰

ارومیه

سنگک: ۲۵۰

بربری: ۲۰۰

تافتون: ندارد

لواش: ۷۰

مشهد

سنگک: ۳۰۰

بربری: ۱۷۵

تافتون: ۱۲۵

لواش: ۱۰۰

کرج

سنگک: ۴۰۰

بربری: ۳۰۰

تافتون: ۲۰۰

لواش: ۱۰۰

اهواز

سنگک: ۳۰۰

بربری: ۲۰۰

تافتون: ۱۰۰

لواش: ۱۰۰

شهرکرد

سنگک: ۲۲۵

بربری: ۲۰۰

تافتون: ۸۵

لواش: ندارد

اصفهان

سنگک: ۳۲۵

بربری: ۱۷۵

تافتون: ۱۰۰

لواش: ۹۵

کرمانشاه

سنگک: ۳۰۰

بربری: ۲۵۰

تافتون: ۱۵۰

لواش: ۸۰

کرمان

سنگک: ۲۵۰

بربری: ۲۰۰

تافتون: ۱۵۰

لواش: ۵۰

سنندج

سنگک: ۲۵۰

بربری: ۲۰۰

تافتون: ندارد

لواش: ۷۵

قم

سنگک: ۳۰۰

بربری: ۳۰۰

تافتون: ۸۵

لواش: ۸۵

ایلام

سنگک: ۲۵۰

بربری: ۲۲۵

تافتون: ۱۲۵

لواش: ۷۵

قزوین

سنگک: ۳۰۰

بربری: ۲۰۰

تافتون: ۱۰۰

لواش: ۱۰۰

شیراز

سنگک: ۳۵۰

بربری: ۲۰۰

تافتون: ۱۲۰

لواش: ۱۰۰

سمنان

سنگک: ۳۰۰

بربری: ۱۷۵

تافتون: ۱۲۵

لواش: ۷۰

زاهدان

سنگک: ۳۵۰

بربری: ۲۵۰

تافتون: ۳۵۰

لواش: ۷۵

بندرعباس

سنگک: ۳۰۰

بربری: ۱۵۰

تافتون: ۷۰

لواش: ۶۵

زنجان

سنگک: ۲۵۰

بربری: ۲۰۰

تافتون: ۸۵

لواش: ۷۰

اراک

سنگک: ۲۵۰

بربری: ۲۰۰

تافتون: ۷۵

لواش: ۷۵

رشت

سنگک: ۲۸۰

بربری: ۲۵۰

تافتون: ۱۴۵

لواش: ۱۰۰

خرم‌آباد

سنگک: ۲۵۰

بربری: ۲۲۰

تافتون: ۸۰

لواش: ۸۰

ساری

سنگک: ۲۷۵

بربری: ۲۰۰

تافتون: ۱۲۵

لواش: ۷۰

گرگان

سنگک: ۲۷۵

بربری: ۲۰۰

تافتون: ندارد

لواش: ۷۵

یاسوج

سنگک: ۲۸۰

بربری: ۱۹۰

تافتون: ۹۰

لواش: ۸۵

یزد

سنگک: ۳۰۰

بربری: ۲۰۰

تافتون: ۹۰

لواش: ۷۰

بوشهر

سنگک: ۳۵۰

بربری: ۲۵۰

تافتون: ۹۰

لواش: ۸۰

بیرجند

سنگک: ۲۵۰

بربری: ۱۷۰

تافتون: ۱۲۰

لواش: ۱۰۰

بجنورد

سنگک: ۲۵۰

بربری: ۱۷۰

تافتون: ۱۲۰

لواش: ۱۰۰

در همین حال، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی از نهایی شدن نرخ نان به صورت استانی در سراسر کشور خبر داده و گفته است: از روز چهارشنبه یکم دی‌ماه نان براساس قیمت‌های جدید عرضه می‌شود. همچنین قیمت‌های جدید در نانوایی‌های سراسر کشور نصب شده و در معرض دید مشتری قرار خواهد گرفت.