معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: قیمت آب از روز اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با قیمت جدید اعمال می‌شود، اما اولین قبض آب با قیمت‌های جدید، ۱۵ دی‌ماه آب به دست مردم می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عطارزاده امروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت: افزایش قیمت آب بر اساس تصمیم رئیس جمهور با شیب ملایم انجام شده که بر این اساس، متوسط قیمت آب شرب شهری به ۲۵۰ تومان رسیده است، البته برای هر استان نیز ضرایبی در نظر گرفته شده است که بسته به موقعیت جغرافیایی، ضریب استحصال آب و کیفیت، در هر شهر و هر استان، متفاوت است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: بر اساس این ضرایب، قیمت آب برای تهرانی ها، ۳۷۰ تومان به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته شده است، البته این ضرایب برای دیگر شهرهای استان تهران به نحوی است که در مواردی قیمت هر مترمکعب آب ۱۸۰ تومان یا ۲۰۰ تومان در نظر گرفته می شود.

وی تصریح کرد: بر اساس پله هایی که برای قیمت آب در شهرها و روستاها در نظر گرفته شده است، مردم می توانند با اندکی صرفه جویی، مصارف خود را کاهش داده و به پلکان پایین تری برسند تا قیمت کمتری را بپردازند.

به گفته عطارزاده، مطابق قانون موظف شدیم که در مجتمعهای مسکونی که امکان تفکیک کنتورهای آب وجود دارد، این کار را انجام دهیم، همچنین مردم می توانند با مراجعه به شرکتهای آب یا ارتباط با شماره تلفن ۱۲۲، درخواست خود را مطرح کنند تا تیم کارشناسی بررسی کنند و در صورت امکان تفکیک کنتور، ظرف دو تا ده روز این کار انجام خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: البته با سازمان مهندسی مسکن و ساختمان نیز هماهنگی هایی انجام شده است تا در ساختمانهای جدید، کنتورهای آب تفکیک شده قرار دهند.

عطارزاده گفت: قیمت تمام شده آب هنوز نهایی نشده، اما وزارت نیرو با ارسال نتایج عملیات محاسبات قیمت به ستاد هدفمندکردن یارانه ها و سازمان حسابرسی، منتظر اعلام قیمت نهایی تمام شده آب است.

وی الگوی مصرف آب در شهر تهران را ۱۸ تا ۲۲ مترمکعب در ماه ذکر و تصریح کرد: اگر مشترکی کمتر از ۵ متر مکعب مصرف کند، ۳۴۰ تومان در ماه باید هزینه آب بپردازد.

به گفته معاون وزیر نیرو، اولین قبوض آب ۱۵ دی ماه به دست مشترکان می رسد که در آن قیمت آب مصرفی تنها از زمان اجرای قانون، به قیمت جدید محاسبه می شود.

وی اظهار داشت: ۸۵ درصد از جمعیت شهری کمتر از ۳ هزار تومان افزایش قیمت آب خواهند داشت که این رقم برای ۸۲ درصد از جمعیت روستایی ۲ هزار تومان خواهد بود.