با افزایش تعرفه برق در قالب اولین مرحله اجرای هدفمندی یارانه‌ها، درآمد وزارت نیرو نزدیك به ۲ هزار میلیارد تومان از محل فروش برق افزایش خواهد یافت.

معاون وزیر نیرو ضمن اعلام مطلب فوق در گفت‌وگو با ایلنا افزود: پیش از این در طول یكسال وزارت نیرو در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل فروش برق درآمد داشت كه این رقم با اجرای اولین مرحله هدفمندی یارانه‌ها به ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

محمد بهزاد گفت: هر چند متوسط قیمت برق از حدود ۱۶۵ریال به ۴۵۰ریال افزایش یافته است اما همه این درآمد نصیب وزارت نیرو نمی‌شود و بخشی از آن به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز خواهد شد .

او در توضیح این مطلب افزود: از كل مبلغ ۴۵۰ریال قیمت برق به ازای هر كیلووات ساعت، ۲۷۹ ریال به وزارت نیرو تعلق می‌گیرد و ۱۷۱ریال به ازای هر كیلووات ساعت فروش برق به سازمان هدفمندی یارانه‌ها تعلق خواهد گرفت.

او با اشاره به این كه برای هزینه كردن این اضافه درآمد تدابیری اندیشیده خواهد شد، گفت: نباید تصور شود این افزایش درآمد كفاف هزینه‌های عمرانی را می‌دهد. قرار است برای پیشبرد پروژه‌ها همچنان تخصیص اعتبارات ادامه یابد.

او در جواب این سئوال كه آزادسازی كامل قیمت‌ها در ۵سال محقق خواهد شد یا به گفته رییس جمهور در سه سال باقیمانده از دولت دهم این اتفاق رخ می‌دهد، گفت: اگر امكانات مالی پاسخگو باشد می‌توان در سه سال این طرح را اجرایی كرد.

او در پاسخ به این سئوال كه مبنای تعیین قیمت برق برای مشتركین قیمت برق صادراتی بود یا قیمت تمام شده برق در داخل كشور مد نظر قرار گرفت‏، گفت: ما در حال حاضر هر كیلووات ساعت برق را به قیمتی در حدود ۱۰۰ تومان صادر می‌كنیم اما قیمت تمام شده از این رقم كمتر است و در حدود ۸۰ تومان برآورد می‌شود. با توجه به این كه برق مانند نفت قیمت جهانی ندارد مبنای قیمت تمام شده تولید برق بود.

او هدفمندی یارانه‌ها را اتفاقی بزرگ دانست و گفت: بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با افزایش راندمان و ... در این قالب امكان اجرا می‌یابند.