معاون وزیر نیرو با اشاره به تعیین ضرایب قیمتی برای تعیین نرخ نهایی آب در هر استان اعلام کرد: بر اساس این ضرایب قیمت آب تهرانیها ۳۷۰ تومان به ازای هر متر مکعب تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار، محمد رضا عطارزاده درباره آخرین تصمیمگیریهای انجام شده برای تعیین قیمت آب مشترکان مختلف گفت: برای رعایت عدالت ضرایبی بسته به منطقه جغرافیایی، ضریب استحصال کیفیت آب برای قیمتهای بدون یارانه در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده که بر این اساس قیمت آب شهر تهران به ازای هر متر مکعب ۳۷۰ تومان تعیین شده است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا متوسط قیمت آب در کشور را ۲۵۰ تومان اعلام کرد و افزود: قیمت آب با توجه به ضرایب تعیین شده برای هر استان و شهرهای آن استان ممکن است کمتر یا بیشتر از ۲۵۰ تومان به ازای هر متر مکعب باشد، به نحوی که در استان تهران ممکن است شهرهای اطراف کلانشهر تهران قیمت هر متر مکعب آب به ۲۰۰ تومان یا ۱۸۰ تومان کاهش یابد.

به گفته این مقام مسئول، قیمت هر متر مکعب آب شهری در حوزه صنعتی ۴۰۰ تومان، حوزه تجاری ۶۹۲.۵ تومان، عمومی و اداری ۵۴۰ تومان، آموزشی و اماکن مذهبی ۲۰۰ تومان، آزاد و بنایی ۷۵۰ تومان در نظر گرفته شده است.