با ابلاغ قیمت‌های جدید آب از سوی دولت، متوسط قیمت آب شهری برای بخش خانگی ۲۵۰ تومان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بخشنامه دولت كه از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است، جزئیات اصلاح تعرفه‌های آب شهری و روستایی در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تعیین قیمت‌ها به صورت پلكانی و ترجیحی مشخص شده و بر این اساس، متوسط قیمت جدید آب شهری در بخش خانگی ۲۵۰ تومان و آب روستایی معادل ۱۰۰ تومان تعیین شده است.

همچنین جزئیات پله‌های تعریف شده برای مصرف آب شهری در بخش خانگی به گونه ای است كه به ازای مصرف تا ۵ متر مكعب قیمت آب معادل ۱۰۷ تومان؛ ۵ تا ۱۰ متر مكعب ۱۳۰ تومان؛ ۱۰ تا ۱۵ متر مكعب ۱۴۲ تومان؛ ۱۵ تا ۲۰ متر مكعب ۱۶۵ تومان؛ ۲۰ تا ۲۵ متر مكعب ۱۹۲ تومان؛ ۲۵ تا ۳۰ متر مكعب ۲۳۲ تومان؛ ۳۰ تا ۳۵ متر مكعب ۲۹۴ تومان؛ ۳۵ تا ۴۰ متر مكعب ۳۶۸ تومان؛ ۴۰ تا ۵۰ متر مكعب ۴۷۰ تومان و برای بالاتر از ۵۰ متر مكعب نیز معادل ۸۵۰ تومان از مشتركان بخش خانگی شهرها دریافت خواهد شد.

همچنین براین اساس، تعرفه جدید آب در بخش صنعت ۴۰۰ تومان، بخش تجاری ۶۹۲ تومان و بخش عمومی و اداری ۵۴۰ تومان تعیین شده است.

از سوی دیگر، قیمت آب بخش‌های آموزشی و اماكن مذهبی معادل ۲۰۰ تومان، آزاد و بنایی ۷۵۰ تومان و سایر مصارف معادل ۱۰۰ تومان در هر متر مكعب تعیین شده است.

در بخش دیگری از تعرفه‌های تصویب شده برای بخش آب، جزئیات تعرفه‌های آب روستایی به گونه‌ای تنظیم شده كه قیمت جدید آب روستایی در بخش خانگی معادل ۹۵ تومان به ازای هر متر مكعب شده است. همچنین دولت از تثبیت قیمت خدمات دفع فاضلاب در كشور خبر داده و افزوده است كه اعمال ضرایب كیفیت استحصال و آمایش جغرافیایی در تعیین قیمت آب هر استان مدنظر قرار می گیرد.

ضریب تبعیض قیمت باتوجه به اجرای طرح‌های آب‌رسانی جدید، جمعیت و تغییر كیفیت آب تامین شده با تصویب وزیر نیرو قابل تعدیل خواهد بود. همچنین وزارت نیرو به مشتركان آب در سراسر كشور اطمینان داده است در صورتی كه مصرف خود را در حد الگو رعایت كنند، با افزایش چندانی در تعرفه قبض‌های آب خود مواجه نخواهند شد.