صادرات برق ایران به کشورهای همسایه از ابتدای سالجاری تاکنون حدود ۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون افزون بر چهار هزار و ۶۳۰ گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان ۸۸/۵ درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد. پارسال در این مدت بیش از چهار هزار و ۳۷۴ گیگاوات ساعت برق از ایران به کشورهای همسایه صادر شده بود.

میزان واردات برق ایران از کشورهای همسایه نیز از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۴/۴۵ درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافته است. از ابتدای سال جاری تاکنون واردات برق ایران به دو هزار و ۳۷۲ گیگاوات ساعت رسید که این میزان در دوره مورد بررسی سال گذشته یکهزار و ۶۳۲ گیگاوات ساعت ثبت شده بود.

جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.