معاون وزیر نیرو از برنامه های جدید وزارت نیرو برای کاهش ۱۰ درصدی افت شبکه‌های برق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهزاد در مراسم افتتاح آزمایشگاه مرجع یراق آلات در پژوهشگاه نیرو گفت: یکی از برنامه های وزارت نیرو در صنعت برق افت انتقال است چرا که هم اکنون افت انتقال در شبکه های کشور حداقل ۸ درصد بالاتر از استاندارد جهانی است؛ اگر چه افت شبکه ها از ۲۱ درصد ظرف سالهای اخیر به ۱۷.۰۴ درصد در حال حاضر رسیده و در سال ۱۴۰۴ باید تک رقمی شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: در حال حاضر متوسط افت شبکه در دنیا ۸.۶ درصد است در حالی که ایران توانسته در سال جاری افت شبکه ها را به ۱۶.۸ درصد برساند، این در حالی است که استانداردهای جهانی هر سال در حال تغییر بوده و سطح آنها افزایش می یابد، بر این اساس ایران باید ۱۰ درصد افت شبکه های انتقال و توزیع را کاهش دهد.

وی تصریح کرد: در شبکه های توزیع باید از آخرین تجهیزات مدرن بهره گرفته شود که یکی از آنها کابلهای خودنگهدار و یراق آلات است چرا که باید شبکه های فشار ضعیف جمع آوری شده و شبکه های ۲۰ کیلوولت جایگزین آنها شود، ضمن اینکه تعداد ترانس ها نیز باید افزایش یابد و از کابل های خودنگهدار استفاده بیشتری به عمل آید.

بهزاد ادامه داد: در چنین شرایطی استفاده غیر مجاز از شبکه برق نیز به حداقل می رسد و کاهش افت را نیز به دنبال دارد.

معاون وزیر نیرو از آزمایشگاه‌های مرجع یراق آلات به عنوان ابزاری در جهت کاهش مصرف و تلفات صنعت برق یاد کرد و گفت: افزایش قابلیت اعتماد شبکه، کاهش عملکردهای ناخواسته سیستم های حفاظتی، ارتقای کیفیت خدمات از جمله خاصیت های آزمایشگاه مرجع است که ایجاد این آزمایشگاه‌ها به عنوان یکی از آرمانهای وزارت نیرو امروز عملیاتی شد.

وی در تشریح فواید راه اندازی آزمایشگاه‌های مرجع گفت: کسب اطمینان از استاندارد بودن و صحت عملکرد تجهیزات ساخت داخل و خارج از جمله این فواید است چرا که حتی برخی کالاها که بر روی آنها برچسب مصرف انرژی نصب می شود دارای شرایط عنوان شده در گرید این برچسبها نیستند و بر این اساس باید آزمایشگاه مرجع و مرکز تخصصی مورد اعتماد مراجع بین المللی کار صحت چنین مواردی را پیگیری کنند.

بهزاد اظهار داشت: هر چه تجهیزات با کیفیت تر باشند می توانند در حوادث شبکه و مسائل مکانیکی و الکتریکی خود را نشان دهند. به گفته وی در حال حاضر در سیستمهای توزیع صد در صد، در سیستمهای انتقال ۹۹ درصد و در سیستمهای تولید بیش از ۹۰ درصد تجهیزات ساخت داخلی هستند و صادر هم می شوند؛ بنابراین باید استانداردهای بین المللی در آنها رعایت شود.

به گفته معاون وزیر نیرو، ایران سومین کشور در دنیا به لحاظ ظرفیت نصب شده نیروگاهی و اولین کشور در دنیا به لحاظ رشد نصب تجهیزات برقابی است که بر این اساس باید از آزمایشگاه‌های مرجع برای ارائه کیفی خدمات بهره گیرد.