چهار بعد از ظهر امروز شنبه سیزدهم آذرماه جاری، «رضا كیانیان» درباره نمایشگاهش «قار سوم» در «گالری ماه مهر» با خبرنگاران گفت و شنود خواهد كرد.

نمایشگاه«قار سوم» كه در واقع «كانسپچوال آرتی ست » شامل ۲۰ عكس از رضا كیانیان، یك چیدمان توسط«فاتك موسوی» و طراحی صدای «مانی بیات»، از ۲۱ آبان ۸۹ در گالری ماه مهر برپا شده است و چهار بعد از ظهر، امروز سیزدهم آذر كیانیان در دیدار با خبرنگاران درباره «قارسوم» با آنها به گفت و گو خواهدكرد.

گالری ماه مهر در خیابان آفریقا(جردن) كوچه نیلوفر پلاك ۷ واقع است.