نمایشگاه عکس امیر حداد منش در خانه هنرمندان برگزار می شود.

به گزارش سایت خبری خانه هنرمندان ایران ، نمایشگاه عکس امیر حداد منش با عنوان زایش جمعه دوازدهم آذر ماه ساعت ۱۷:۰۰در نگارخانه میرمیران خانه هنرمندان ایران افتتاح می شود. این نمایشگاه تا هجدهم آذرماه دایر می باشد.