بامداد فردا ماه در مقارنه نزدیكی با خوشه پروین یا ثریا قرار دارد و ماه كمك خوبی برای پیدا كردن این خوشه ستاره‌ای در آسمان است.

حمیدرضا شهشهان منجم آماتور در گفت‌وگو با خبرنگار علمی خبرگزاری فارس با اعلام این خبر افزود: ماه دقایقی پیش از ساعت۲۳ از افق شرق - شمال شرقی طلوع خواهد كرد و به تدریج ارتفاع می‌گیرد.

وی ادامه داد: وقتی ارتفاع ماه به اندازه كافی از افق افزایش یابد می‌توان خوشه پروین را در سمت چپ آن مشاهده كرد اما اگر چند ساعت بعد، قبل از طلوع خورشید به سراغ این دو جرم برویم، هم ارتفاع آنها به اندازه قابل توجهی افزایش یافته و هم ماه به این خوشه ستاره‌ای نزدیك‌تر خواهد بود.

شهشهان گفت: یك ساعت و نیم پیش از طلوع خورشید، ماه نزدیك به بالای سر قرار دارد و بیش از ۷۰ درجه از افق جنوب شرقی ارتفاع خواهد داشت.

در این زمان مركز خوشه ستاره‌ای پروین یك درجه با ماه جدایی زاویه‌ای خواهد داشت و در بالای آن دیده می‌شود.

وی افزود: تا پیش از اینكه آسمان شروع به روشن شدن بكند و این خوشه از دید ما محو شود باید به دیدن آن برویم.

با یاد گرفتن مكان این خوشه ستاره‌ای نسبت به سایر ستاره‌ها، می‌توانیم در شب‌های دیگر بدون مزاحمت نور ماه به رصد آن بپردازیم و بیشتر از زیبایی آن لذت ببریم.

خوشه پروین یكی از مشهورترین خوشه‌های ستاره‌ای آسمان است كه حتی با چشم غیرمسلح نیز می‌توان آن را مشاهده كرد.

این خوشه ستاره‌ای كه مجموعه‌ای از صدها ستاره است در فاصله‌ای بیش از ۴۰۰ سال نوری از ما قرار دارد.

در آسمانی تاریك و از دید چشمانی معمولی، نزدیك به هفت ستاره را می‌توان در این مجموعه به راحتی بدون كمك ابزارهای رصدی تفكیك كرد.

در ابتدا این مجموعه مانند توده‌ای محو ممكن است به نظر برسد اما با دقت بیشتر در آن می‌توان ستاره‌های آن را تفكیك كرد.

اگر با دوربین‌های دوچشمی قدرتمند به دیدن آن برویم منظره‌ای بسیار زیباتر را شاهد خواهیم بود و می‌توان ده‌ها ستاره را در آن دید.

حتی از درون شهرها نیز می‌توان این خوشه ستاره‌ای زیبا را پیدا كرد ولی برای دیدن بیشترین ستاره در آن به آسمانی تاریك به دور از نور شهرها و نور ماه نیاز است.