وزیر نیرو می‌گوید: هر ساله در تابستان میزان نیترات موجود در آب شرب تهران افزایش می‌یابد، اما به طور قطع این مشکل را می‌توان برطرف کرد.

«مجید نامجو» در پاسخ به سوال «موج» مبنی بر این که چرا وزیر بهداشت از یک سو خبر وجود ۸۵ درصد نیترات در آب تهران را نقل کرده، اما ناچار شد آن را تکذیب کند، با اعلام مطلب فوق گفت: وجود نیترات در آب شرب تهران مساله‌ای نبود که نیاز به جار و جنجال داشته باشد. وی افزود: ما در تابستان هر سال شاهد افزایش نیترات در آب تهران هستیم که این مساله به دلیل افزایش مصرف رخ می‌دهد.

نامجو ادامه داد: وزارت نیرو با مسدود کردن چاه‌های آلوده، حفر چاه‌های جدید و استفاده از آب‌های سطحی برای تامین آب شرب مردم می‌تواند میزان نیترات موجود در آب تهران را کاهش دهد.

این عضو هیات دولت در پایان سخنانش تصریح کرد: وزارت نیرو صرفا برای متقاضیان استفاده از چشمه‌ها برای تهیه آب‌های معدنی، مجوز بهره‌برداری صادر می‌کند، اما ما در مورد آلودگی آب‌های معدنی به نیترات هیچ نقشی نداریم.