معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینكه نوبت بررسی تغییر نرخ آب در كار گروه تحول اقتصادی رسیده است، گفت: افزایش تعرفه آب هفته آینده در جلسه كارگروه تحول اقتصادی بررسی می‌شود.

محمدرضا عطارزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: پس از اینكه در حضور رئیس ‌جمهوری در ماههای قبل افزایش تعرفه آب مورد بررسی اجمالی قرار گرفت، هفته آینده اصلاح قیمت آب در جلسه كارگروه تحول اقتصادی بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: بسیار امیدواریم قیمت آب بزودی تعیین تكلیف، نهایی و پذیرفته شود.

عطارزاده گفت: در برنامه چهارم مصوب شده بود از دو راه هزینه‌های آب تأمین شود كه یك راه آن ارائه ما‌به‌التفاوت از سوی دولت و راه دوم از طریق یارانه‌ها بود.

بر اساس این گزارش وزارت نیرو اگر چه در زمینه هدفمند كردن یارانه برق بررسی و اقداماتی را انجام داده است،اما تا به حال كمتر وارد بحث هدفمندی یارانه آب شده بود . به نظر می‌رسد با این بررسی اجمالی فعالیتهای این وزارتخانه در این حوزه نیز جدی تر شود.

● تهیه طرح برای رفع مشكل آب برخی شهرها

وی در خصوص كمبود آب شرب برخی از مناطق شهری در كشور گفت: برای حل مشكل كمبود آب برخی از شهرها طرح‌های چند ساله داریم كه به عنوان مثال شهرهای آبادان، خرمشهر و شهرهای فاصله‌دار جزء طرح‌های كوچك ما بوده و در حال حاضر با خط لوله ضعیف حل مشكل شده است.

به گفته وی، برخی از شهرها نیز با طرح غدیر حل مشكل شده است.