مصطفی حسین خانی و رضا یزدانی شنبه در جام زیلكوفسكی لهستان كشتی می‌گیرند.

تورنمنت بین المللی كشتی آزاد زیلكوفسكی لهستان شنبه و یكشنبه در شهر اسپالا برگزار می شود كه از تیم پنج نفره ایران، مصطفی حسین خانی در ۶۶ و رضا یزدانی در ۹۶ كیلو شنبه مسابقه می‌دهند و مسعود اسماعیل پور در ۶۰ كیلو، علیرضا قاسمی در ۷۴ و احسان لشگری در ۸۴ كیلو روز یكشنبه به مصاف حریفان خواهند رفت.

برنامه این رقابت‌ها به ترتیب زیر است:

جمعه ۱۵ مردادماه:

ساعت ۱۸ تا ۱۸:۳۰: وزن‌كشی اوزان ۵۵، ۶۶ و ۹۶ كیلوگرم

شنبه ۱۶ مردادماه:

ساعت ۹ تا ۱۳: مرحله مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۶ و ۹۶ كیلوگرم

ساعت ۱۴ تا ۱۴:۳۰: وزن‌كشی اوزان ۶۰، ۷۴، ۸۴ و ۱۲۰ كیلوگرم

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۶ و ۹۶ كیلوگرم

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱: مسابقات فینال و رده‌بندی اوزان ۵۵، ۶۶ و ۹۶ كیلوگرم

یكشنبه ۱۷ مردادماه:

ساعت ۹ تا ۱۳: مرحله مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۴، ۸۴ و ۱۲۰ كیلوگرم

ساعت ۱۵ تا ۱۶: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۰، ۷۴، ۸۴ و ۱۲۰ كیلوگرم

ساعت ۱۶ تا ۱۸: مسابقات فینال و رده‌بندی اوزان ۶۰، ۷۴، ۸۴ و ۱۲۰ كیلوگرم