آثار حاضر در این نمایشگاه، منتخبی از طرح‌ها و کاریکاتورهایی است که طی یک سال گذشته با همکاری روزنامه اصفهان امروز منتشر شده‌اند. از میان آثار منتشر شده، ۱۵۰ اثر انتخاب و پس از یک مرحله داوری، ۶۷ اثر (۴۵ طرح و کاریکاتور ژورنالیستی و ۲۲ کاریکاتور غیرژورنالیستی) به نمایشگاه راه پیدا کردند.

به آثار برگزیده‌ نمایشگاه سه جایزه اهدا خواهد شد که دو جایزه به انتخاب هیئت داوران (جمال رحمتی، مهدی تمیزی، پیام پورفلاح) و یک جایزه به انتخاب روزنامه‌ اصفهان امروز خواهد بود.

همچنین برنامه‌ ویژه‌ای تحت عنوان نشست تخصصی کاریکاتور مطبوعاتی با حضور جمال رحمتی، از کاریکاتوریست‌های شناخته‌شده‌ کشور ساعت ۱۸ بعدازظهر در روز پنجشنبه ۱۴ مردادماه برگزار خواهد شد.

هانیه السادات اخوت، علی اسدی، حامد بذرافکن، پیام پورفلاح، سعید ترابی، مهدی تمیزی، مهدیه جعفری، مجتبی حیدرپناه، احسان خردمند، ریحانه السادات خاتون آبادی، محمدعلی خوشکام، هاجر دهقانیان، افروز رجایی، رسول رنجبر، ناهید زمانی، وحید شریفی، امیرمالک صالحی، محمودرضا صنعتی، مسعود ضیایی زردخشویی، مهرداد عباسی، ریحانه کریمیان، سمانه محمودی عیسوند، مریم مهدویان، مهری یاوری، محمد یوسفی هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش در آمده است.