«علی اصغر بذری» در دیدار فینال وزن ۸۴ كیلوگرم رقابت‌های بین‌المللی كشتی آزاد جام حبیبی و موحد كه در سالن امامعلی حبیبی قائمشهر برگزار شد «ریموند جردن» از آمریكا را مغلوب كرد و به مقام قهرمانی دست یافت.

همچنین صابر امامقلی پور نورماگمد نورماگمداف از روسیه را شكست داد و به مدال برنز دست یافت دیگر مدال برنز این وزن را نیز پیروز رودپشتی با شكست گادجی ماگمداف از بلاروس بدست آورد.

بر این اساس اسامی نفرات برتر وزن ۸۴ كیلوگرم به شرح زیر است:

۱- علی‌اصغر بذری (ایران) ۲- ریموند جردن (آمریكا) ۳- صابر امامقلی‌پور و پیروز رودپشتی (ایران) ۵- نورماگمد نورماگمداف (روسیه) و گادجی ماگمداف (بلاروس)