مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان به منظور حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا از امروز چهارشنبه آغاز شد.

مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی آزاد به منظور حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا از امروز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه با حضور ۲۲ کشتی گیر در محل خانه کشتی تهران آغاز شد.

این اردو تا روز ۱۹ اردیبهشت ماه زمان اعزام به دهلی نو ادامه دارد و ملی پوشان آزادکار تا این زمان تمرینات متنوعی را زیر نظر کادر فنی تیم ملی دنبال می کنند. کادر فنی در این اردو اسامی نفرات اعزامی به هند را مشخص می کند.

محمدی و دستیارانش با توجه به برگزاری رقابتها از ساعت ۱۴ تا ۲۱ تمرینات تیم ملی را به نحوی برنامه ریزی کرده اند که ملی پوشان از این نظر در این مسابقات دچار مشکل نشوند.

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی آسیا روزهای ۲۲ و۲۳ اردیبهشت ماه در شهر دهلی نو هند برگزار می شود.