مسابقات كشتی قهرمانی اروپا در باكو آذربایجان به پایان رسید كه روسیه در هر سه بخش آزاد، فرنگی و زنان قهرمان شد.

در روز پایانی مسابقات كشتی فرنگی، تركیه صاح دو مدال طلا توسط نظمی آولوجا در ۸۴ كیلو و رضا كایالپ در ۱۲۰ كیلو شد. در وزن ۹۶ كیلوگرم نیز اصلان‌بك خوشتوف قهرمان المپیك پكن از روسیه بر سكوی نخست ایستاد.

اما آذربایجان كه در روز نخست تعقیب كننده سر سخت روسها بود، در روز دوم هر سه كشتی‌گیرش ناكام ماندند و حتی روی سكو قرار نگرفت. پس از روسیه، تركیه و اوكراین دوم و سوم شدند و آذربایجان در مكان چهارم قرار گرفت.

شكست الكسی میشین دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیك از روسیه در مقابل نظمی آولوجا قهرمان سال ۲۰۰۹ جهان از تركیه نتیجه قابل توجهی بود كه در فینال ۸۴ كیلو رقم خورد.

رده‌بندی پایانی مسابقات كشتی فرنگی قهرمانی اروپا به ترتیب زیر است:

۵۵ كیلوگرم: ۱- الچین علی‌اف(آذربایجان) ۲- نظیر مانكیف(روسیه) ۳- ووگار رگیموف(اوكراین) و پیتر مودوس (مجارستان) ۵- الكساندر كاستادینوف(بلغارستان) و لاشا گوگیتادزه(گرجستان)

۶۰ كیلوگرم: ۱- حسن علی‌اف(آذربایجان) ۲- كونستیانتین بالیتسكی(اوكراین) ۳- تونیمیر سوكول(كرواسی) و زائور كورماگومداف(روسیه) ۵- اوزه‌بیو دیاكونو(رومانی) و سونر سوجو (تركیه)

۶۶ كیلوگرم: ۱- آمباكو واچادزه(روسیه) ۲- یون پانایت(رومانی) ۳- استیو گینو (فرانسه) و تاماش لورینج (مجارستان) ۵- سرگئی كراسیلینكوف (اوكراین) و آنتون ماماگشویلی(گرجستان)

۷۴ كیلوگرم: ۱- الكساندر كی‌كی‌نیف(بلاروس) ۲- الوین مرسلیف(آذربایجان) ۳- دمیترو پیشكوف(اوكراین) و پیتر باشی(مجارستان) ۵- روسلان بلخوروئف(روسیه) و توماس سوبكی(چك)

۸۴ كیلوگرم: ۱- نظمی آولوجا(تركیه) ۲- الكسی میشین(روسیه) ۳- ملونین نومونوی(فرانسه) و یان فیشر (آلمان) ۵- نناد زوگاج(كرواسی) و آنتون بابكا(اوكراین)

۹۶ كیلوگرم: ۱- اصلان بك خوشتوف(روسیه) ۲- سیمافی دزینچنكا(بلاروس) ۳- سوسو جابیدزه(گرجستان) و جنك ایلدم(تركیه) ۵- آندری دبرنی(لهستان) و میركو انگلیش(آلمان)

۱۲۰ كیلوگرم: ۱- رضا كایالپ (تركیه) ۲- رادومیر پتكوویچ (صربستان) ۳- یوهان اورن (سوئد) و میندوگاس میزگایتیس (لیتوانی) ۵- ایوان ایوانوف (بلغارستان)

رده‌بندی تیمی: ۱- روسیه ۵۲ امتیاز۲- تركیه ۳۸ امتیاز۳- اوكراین ۳۸ امتیاز۴- آذربایجان ۳۱ امتیاز ۵- گرجستان ۲۷ امتیاز ۶- بلاروس ۲۶ امتیاز ۷- مجارستان ۲۵ امتیاز ۸- رومانی ۱۹ امتیاز ۹- كرواسی ۱۷ امتیاز ۱۰- فرانسه ۱۶ امتیاز