آثار برگزیده دومین جشنواره سراسری عکس زنان و زندگی شهری که قرار است حضور زنان در حوزه‌های مختلف زندگی را به تصویر بکشد، به صورت کتاب منتشر می‌شود.

به نقل از ستاد خبری جشنواره، نرگس رسول زاده، رییس اداره هنر اداره کل امور بانوان شهرداری تهران گفت: اولین دوره جشنواره زنان و زندگی شهری به مناسبت سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد و دومین دوره آن خردادماه امسال به مناسبت سال همت مضاعف و کار مضاعف، حضور موثر زنان در حوزه های مختلف زندگی شهری، به خصوص در حوزه خانواده را به تصویر می کشد.

وی افزود: از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره تعداد ۱۲۰ اثر به نمایشگاه راه می‌یابد و این آثار در کتاب جشنواره به چاپ می‌رسد. همچنین مانند دوره اول جشنواره، که نمایشگاه‌های دوره‌ای از آثار برگزیده در مراکز فرهنگی سطح شهر تهران و خارج از کشور برگزار شد، امسال نیز آثار برگزیده در نمایشگاه‌های ادواری به نمایش گذاشته می‌شود.

مدیر هنری این جشنواره در پایان، تداوم در برگزاری جشنواره‌ها را از جمله نقاط قوت آن دانست و اظهار داشت: هدف از برپایی این جشنواره همچون سایر برنامه‌های اداره کل امور بانوان از جمله جشنواره خوشنویسی کوثر و جشنواره دور ریختنی‌ها، هدفمند و متداوم بودن آنها است که نقش مهمی در جایگزینی و تحقق اهداف مورد نظر این اداره کل دارد.

همچنین جذب مشارکت شهروندان در حوزه زنان نیز از جمله اهداف پیش رو است که در راه تحقق این امر آثار برگزیده این جشنواره همچون دوره اول پس از به نمایش درآمدن، از سوی اداره کل امور بانوان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج بدست آمده در برنامه ریزی‌های بعدی مدنظر خواهد بود.