معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: براساس دستور رئیس جمهور، وزارت نیرو پیشنهاد نهایی تعیین قیمت آب را براساس قانون هدفمند کردن یارانه ها به زودی ارایه می دهد.

محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر گفت: در جلسه اخیر تلاشگران صنعت آب و برق با رئیس جمهور، دکتر محمود احمدی نژاد به عنوان یک هدیه به صنعت آب و برق، مجوز دادند که تمام اختیارات ریاست جمهوری برای پشتیبانی از صنعت آب و برق به وزیر نیرو سپرده شود تا وی در زمینه های مختلفی که رئیس جمهور بر روی آنها تاکید دارد، کار را پیش برد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: این اختیارات در مواردی نظیر تعیین ضوابط و معیارهایی که وزارت نیرو در مباحث قراردادی، مناقصات و واگذاریها دارد، تفویض شده است.

به گفته عطارزاده، در این راستا، قرار بر این است که وزارت نیرو برنامه های خود در این رابطه را تنظیم و رئیس جمهور نیز مجوزهای لازم را صادر کند.

وی تصریح کرد: قرار بر این شد که وزارت نیرو در حوزه تعیین قیمت آب، پیشنهادات نهایی را به رئیس جمهور ارایه کند تا با هدفمند کردن یارانه ها، تکمیل پروژه های صنعت آب و برق نیز سرعت بیشتری یابد.