مسابقات كشتی آزاد و فرنگی قهرمانی اروپا در حالی از امروز در باكو آذربایجان آغاز می‌شود كه تیم میزبان در سه وزن قرعه راحتی دارد.

مسابقات كشتی قهرمانی اروپا با انجام مسابقات وزن های ۵۵، ۶۶، ۸۴ و ۱۲۰ كیلوگرم آغاز می‌شود كه در سه وزن اول آذربایجانی ها قرعه راحتی دارند و مسیرشان تا رسیدن به فینال هموار است. در این سه وزن كشتی گیران روسی در سمت دیگر جدول قرار دارند.

تنها در ۱۲۰ كیلوگرم علی عیسی‌یف قرعه دشواری دارد چرا كه در دور اول باید با الكسی شیماروف مسابقه دهد و در گروهش نیز بلال ماخوف قهرمان جهان از روسیه حضور دارد.

همچنین مسابقات قهرمانی اروپا مانند مسابقات جهانی ۲۰۰۹ دانمارك از ساعت یك بعدازظهر تا ۹ شب انجام می‌شود و مسابقات در صبح تعطیل خواهد بود.

این در حالی است كه تمامی تورنمنت های بین المللی كشتی به صورت صبح و بعدازظهر انجام می‌شوند.