تیم ملی كشتی فرنگی با یك ملی‌پوش از مسابقات جهانی ۲۰۰۹ دانمارك به مسابقات قهرمانی آسیا می‌رود.

محمد بنا در بیشتر وزن ها به نفرات پشتوانه میدان داده و قصد دارد با آنها از عنوان قهرمانی آسیا در دهلی نو دفاع كند اما این كشتی‌گیران هم فاصله زیادی با كشتی‌گیران ملی‌پوش در مسابقات جهانی ۲۰۰۹ ندارند و چه بسا به زودی جای آنها در تیم ملی را بگیرند.

افشین بیابانگرد تنها ملی‌پوش از مسابقات جهانی دانمارك است كه در آسیایی هند نیز حضور خواهد داشت و سایرین، نفرات شركت كننده در جام یادگار امام(ره) هستند.

محمد فقیری در ۵۵ كیلو، محمدرضا قضایی در ۶۰، افشین بیابانگرد در ۶۶، مهدی محمدی در ۷۴، داود عابدین زاده در ۸۴، بابك قربانی در ۹۶ و محمد قربانی در ۱۲۰ كیلو نفراتی هستند كه به احتمال فراوان در مسابقات قهرمانی آسیا به میدان خواهند رفت.