کنگره سالیانه فدراسیون جهانی کشتی فیلا به منظور بررسی برنامه های سال ۲۰۱۱ این نهاد بین المللی شهریور ماه در شهر مسکو برگزار می شود.

در این کنگره در مورد مباحثی همچون مشخص کردن میزبان برخی مسابقات مهم کشتی در سال ۲۰۱۱ همچون رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد وفرنگی تصمیم گیری می شود.

بررسی وضعیت اعضای هیئت رئیسه و مشخص شدن سرنوشت برخی اعضا و بحث حضور کشتی در رقابتهای المپیک۲۰۱۲ لندن از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست خواهد بود.

این جلسه همزمان با رقابتهای کشتی قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۰ در شهر مسکو، برگزار می شود.