تصمیمات ناگهانی در فدراسیون كشتی اعزام چهار تیم ملی كشتی آزاد و فرنگی جوانان و نوجوانان به تورنمنت آذربایجان را لغو كرد.

بار دیگر اعزام تیم های ملی كشتی به مسابقات برون مرزی لغو شد و فدراسیون كشتی در فاصله ۱۰ روزه تا مسابقات بین المللی آذربایجان اعلام كرد كه ۴۰ كشتی گیر اعزامی كه قرار بود در قالب چهار تیم ملی به این مسابقات بروند باید فكر حضور در این تورنمنت را از ذهن خود خارج كنند.

این تصمیم در حالی گرفته شد كه مربیان تیم های ملی جوانان و نوجوانان از مدت ها قبل روی حضور دراین تورنمنت حساب كرده بودند و در واقع برنامه‌های تیم ملی این چهار رده نیز بر اساس آن چیده شده بود. حتی فدراسیون كشتی اسامی كشتی‌گیران اعزامی را هم اعلام كرده بود ولی به ناگهان تمام برنامه‌ها تغییر كرد و این مسابقه در فاصله ۱۰ روزه تا اعزام از دستور كار خارج شد.

البته كادر فنی این تیم‌ها اعتراض چندانی هم به لغو مسابقات نكردند چرا كه تابع سیاست راس مجموعه خود هستند و اگر اعتراض زیادی داشته باشند ممكن است برایشان تبعاتی داشته باشد و با برخی نامهربانی ها روبرو شوند. به همین خاطر ترجیح می‌دهند تا بی‌نظر باشند اما از فدراسیون كشتی كه هدایت ورزش اول كشور را بر عهده دارد انتظار می‌رود با برنامه تر حركت كند و با تصمیم‌گیری‌های ناگهانی باعث لطمه وارد شدن به كشتی نشود.

لغو مسابقات انتخابی تیم‌های ملی جوانان آزاد و فرنگی، معلق شدن و تعویق مسابقات انتخابی نوجوانان و همچنین نامشخص بودن مسابقات انتخابی بزرگسالان از جمله مواردی هستند كه شاهد آنها هستیم.

برای مثال یك كشتی‌گیر كه جزو ۲۰ نفر اردونشین مورد نظر مربیان تیم ملی نیست نمی‌داند چگونه باید به تیم ملی برسد و در چه مسابقه ای باید شركت كند. اگر كادر فنی تیم‌های ملی قصد نداشته باشند مسابقه انتخابی برگزار كنند قطعا به جز ۲۰ كشتی‌گیر حاضر در اردو سایرین بی انگیزه و سرخورده می‌شوند و مربیان شهرستان‌های سراسر كشور نیز دیگر هدفی برای ساختن كشتی‌گیر نخواهند داشت كه رواج این بی انگیزگی قطعا لطمه بزرگی به كشتی كشور می‌زند.

اگر به تقویم مسابقات كشورهای صاحب كشتی نگاه كنید، از ماه ها قبل مشخص است كه مسابقات انتخابی در چه زمانی برگزار می‌شود و در واقع كشتی‌گیران تكلیف خود را می‌دانند كه باید در چه زمانی در اوج آمادگی باشند و در جستجوی چه هدفی باشند اما در اینجا، در حالی كه گفته می‌شود مسابقات انتخابی تا قبل از تابستان انجام خواهد شد هنوز هیچ‌كس از تاریخ دقیق آن اطلاعی ندارد و معلوم هم نیست كدام كشتی‌گیران و بر چه اساسی باید با هم مسابقه دهند.

فدراسیون كشتی باید برای موفقیت و پیشرفت در كار خود تصمیمات منسجم‌تری بگیرد و حداقل برای چند ماه آینده تیم‌های ملی تكلیف كشتی‌گیران و تمام اركان كشتی را مشخص كند چرا كه اگر تصمیمات منسجم و بر اساس تفكر قوی نباشند، آن گاه تصمیمات ناگهانی حرف اول را خواهند زد.