مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم ملی كشتی آزاد در هفته آخر خرداد برگزار می‌شود.

كادر فنی تیم ملی كشتی آزاد مسابقات انتخابی تیم ملی را برای شناسایی نفرات اصلی جهت حضور در مسابقات جهانی مسكو و بازی‌های آسیایی گوانگجو برگزار می‌كند كه اگر اتفاق خاصی رخ ندهد این مسابقات ۲۷ و ۲۸ خرداد برگزار خواهد شد.

قرار است اسامی كشتی گیرانی كه جواز حضور در مسابقات انتخابی دارند از سوی فدراسیون اعلام شود.