مربی تیم ملی كشتی آزاد گفت: با هر كشتی‌گیری كه در چارچوب و سیستم تیم ملی قرر گیرد مشكلی نداریم.

محسن كاوه درمورد دعوت نشدن جمال میرزایی و سعید ابراهیمی به اردوهای تیم ملی، اظهار كرد: با كشتی‌گیرانی كه در سیستم كاری ما باشند و نظم و انضباط اردویی را رعایت كنند هیچ وقت مشكلی نداریم اما اگر یك كشتی ‌گیر این مسائل را رعایت نكند، قطعا به تیم ملی دعوت نخواهد شد.

وی ادامه داد: شنیده‌ام جمال میرزایی مصاحبه كرده كه چرا به اردو دعوت نمی‌شود در حالی كه ما او را به اردو دعوت كردیم كه نیامد. در جام تختی نیز شركت نكرد و نامه آورد كه مصدوم بوده، بنابراین چنین كشتی‌گیری باید برای دوباره رسیدن به تیم ملی از اول شروع كند.

كاوه در پاسخ به این سوال كه میرزایی و ابراهیمی باید چه كار كنند تا دوباره به تیم ملی برسند؟ گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار می‌شود و اینها باید در انتخابی كشتی بگیرند تا در صورت موفقیت شانس حضور در تیم ملی را به دست آورند. البته این كشتی گیران باید در چارچوب كاری تیم ملی نیز حركت كنند و اگر این مسائل را رعایت كنند، ما مشكلی با آنها نداریم ضمن اینكه ابراهیمی باید تكلیف خود را روشن كند كه می‌خواهد در ۹۶ كیلو كشتی بگیرد یا ۱۲۰ كیلو.

مربی تیم ملی به مسابقات قهرمانی آسیا اشاره كرد و افزود: اولویت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را به نفرات برتر جام تختی داده‌ایم و در دو وزن هم انتخابی گذاشته‌ایم. در مجموع هدفمان این بوده تا به پشتوانه‌ها فرصت داده شود.

وی در پایان گفت: قطعا مسابقات انتخابی را برگزار خواهیم كرد و در جلسه پیشرو تصمیم می‌گیریم كه آیا نیازی به برگزاری مسابقات مرحله اول انتخابی نیز است یا نه.