ملی ‌پوش وزن ۵۵ كیلوگرم كشتی آزاد ایران در المپیك پكن گفت: با آمدن به وزن ۶۰ كیلوگرم شانس حضور در مسابقات آسیایی را از دست دادم اما از این تصمیم راضی هستم.

عباس دباغی اظهار كرد: بیشتر نفرات برتر جام تختی در مسابقات آسیایی كشتی خواهند گرفت و اگر من در ۵۵ كیلو می‌ماندم چون در جام تختی اول شدم، به آسیایی هم می‌رفتم اما با آگاهی از این مسئله تصمیم گرفتم به ۶۰ كیلو بروم.

وی ادامه داد: خیلی‌ها می‌گفتند وزن من برای ۵۵ كیلو خیلی زیاد است اما به خاطر مشكل وزنی به ۶۰ كیلو نیامدم بلكه چون قدم نسبت به ۵۵ كیلویی‌ها بلند بود، كشتی گرفتن با آنها برایم سخت بود و به همین خاطر به وزن بالاتر آمدم.

دباغی در مورد حضور خود در وزن گفت: در حال حاضر ۶۲ كیلو هستم و باید كار با وزنه و تمرینات قدرتی بیشتری انجام دهم تا وزنم بالا رود و بر قدرت بدنی‌ام افزوده شود.

وی در پایان در مورد اینكه آیا علاقه‌مند بودی تا با دو مدعی وزن ۶۰ كیلوگرم برای حضور در مسابقات آسیایی كشتی انتخابی بگیری؟ پاسخ داد: از ابتدا من همواره به تصمیمات مربیان تیم ملی احترام گذاشته‌ام و هرچه آنها تصمیم گرفته‌اند، حتی برایم بهتر خواهد بود.