رقابت‌های ملی كشتی با چوخه اسفراین با معرفی نفرات برتر به كار خود پایان داد. در وزن ۶۵ كیلوگرم محمد قلی‌پور از تیم كارسازان آینده اسفراین، محمد نیك سرشت از خراسان رضوی و علی رضا رحیمی از تیم اسفراین به ترتیب مقام اول تا سوم را كسب كردند.

در وزن ۷۵ كیلوگرم ذكریا مرادی و الیاس ابراهیمی هر دو از تیم كارسازان آینده اسفراین به ترتیب رتبه اول و دوم و وحید بهابسته از خراسان رضوی مقام سوم را بدست آوردند.

در وزن ۸۵ كیلوگرم نیز عباس علی ظاهر و حسین اكبری از تیم كارسازان آینده اسفراین و عباس نیك سرشت از خراسان رضوی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را كسب كردند.

در وزن ۹۵ كیلوگرم نیز علی محمدنیا از تیم كار سازان آینده اسفراین رتبه اول، ناصر نیك سرشت از خراسان رضوی رتبه دوم و حجت رهنما از تیم كارسازان آینده اسفراین رتبه سوم را از ان خود كردند.

در وزن به اضافه ۹۵ كیلوگرم مجتبی محمدی از خراسان شمالی، جواد محجوب از تیم كارسازان آینده اسفراین و جواد كسریان از خراسان رضوی به ترتیب در سكوی اول تا سوم ایستادند.

همچنین در رده تیمی نیز تیمهای كشتی با چوخه تعاونی اعتبار كارسازان آینده اسفراین، خراسان شمالی و خراسان رضوی رتبه های اول تا سوم را كسب كردند.

به نفرات اول تا سوم هر وزن به ترتیب پنج میلیون ریال، چهار میلیون ریال و سه میلیون ریال جایزه نقدی اهدا شد.

این مسابقات با رقابت ۱۶۰ كشتی‌گیر از استان‌های سمنان، گیلان، مازندران، تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی با حضور بیش از ۶۰ هزار تماشاگر به مدت یك روز در گود زینل خان اسفراین برگزار شد.

شهرستان اسفراین استان خراسان شمالی مهد کشتی با چوخه به شمار می‌رود.