«حمید سوریان» به عنوان فنی ترین كشتی گیر قهرمان مسابقات جهانی فرنگی دست یافت. در بین قهرمانان مسابقات جهانی كشتی فرنگی «سوریان» ملی پوش وزن ۵۵ كیلوگرم ایران در بین ۷ قهرمان این مسابقات صاحب بیشترین امتیاز شده ضمن این كه در طول مسابقات هیچ امتیازی هم از دست داد. سوریان در این مسابقات ۳۲ امتیاز از حریفانش گرفت و پس از او«لوپز» ملی پوش سنگین وزن كوبا با ۳۱ امتیاز در رده دوم قرار گرفت. امتیازات فنی كسب شده توسط ۷ قهرمان مسابقات جهانی كشتی فرنگی به ترتیب ذیل است:

•۵۵ كیلوگرم: حمید سوریان(ایران) ۳۲ امتیاز (بدون از دست دادن امتیاز)

•۶۰ كیلوگرم: اسلام بك آلبیف(روسیه) ۲۰ امتیاز

•۶۶ كیلوگرم: فرید منصوراف(آذربایجان) ۲۲ امتیاز

•۷۴ كیلوگرم: سلجوق جبی(تركیه) ۲۳ امتیاز

•۸۴ كیلوگرم: نظمی آولوجا(تركیه) ۱۹ امتیاز (بدون از دست دادن امتیاز)

•۹۶ كیلوگرم: بالاژ كیس (مجارستان) ۲۴ امتیاز

•۱۲۰ كیلوگرم: میخاین لوپز(كوبا) ۳۱ امتیاز

تمامی نفرات در اندازه های خودشان كشتی گرفتند.