محمد بنا، سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی ایران گفت: این نتیجه در تاریخ كشتی فرنگی ایران بی سابقه بود. وی در ادامه افزود: تیم ملی كشتی فرنگی ایران برای اولین بار در تاریخ روی سكوی جهانی ایستاد و نشان داد كه كشتی فرنگی ایران دارای چه توانایی و جایگاهی در دنیا است. بنا اضافه كرد: البته

حتی می توانستیم در دانمارك صاحب ۳ تا۴ مدال طلا شویم اما بیشتر نفرات جوان بودند و كم تجربه. به نظر من اگر تجربه داشتیم حتی قهرمان جهان می شدیم و نتیجه ای رقم می خورد كه برای سالها دست نیافتنی باشد. سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی در مورد عملكرد ملی پوشان گفت: برخی ها با این كه برای اولین بار ملی پوش می شدند بسیار خوب جنگیدند و من از آنها راضی هستم. ۳ نفری كه مدال برنز گرفتند اولین مسابقات جهانی خود را تجربه می كردند و سوریان هم نشان داد كه یك ستاره در ورزش ایران است اما از بعضی ها رضایت ندارم و انتظارم از آنها بیشتر بود.