محمدرضا یزدانی خرم، رئیس فدراسیون كشتی گفت: اگر همین روند ادامه پیدا كند، می توانیم در آینده مدعی جدی قهرمانی در مسابقات جهانی باشیم. یزدانی خرم درباره عملكرد كشتی گیران ایران در رقابتهای قهرمانی جهان گفت: از فروردین برنامه ای كه مربیان داده بودند را با نظارت صنعتكاران آغاز كردیم و در برنامه ای كه شروع كرده بودیم، دست به جوانگرایی در كادر مربیان و كشتی گیران زده بودیم. این تركیب جوان پس از برنامه های تمرینی و دیدارهای تداركاتی در تورنمنتهای آسیایی چند وقت اخیر بسیار موفق عمل كردیم و ما توانستیم جامهای قهرمانی و نایب قهرمانی را در مسابقات نوجوانان، جوانان و به ویژه بزرگسالان كسب كنیم كه این نتایج با توجه به جوانگرایی انجام شده بسیار راضی كننده بود. رئیس فدراسیون كشتی درباره كسب مقام سومی توسط تیم كشتی آزاد در رقابتهای جهانی گفت: از میان ۱۰۲ كشور ۴۸ تیم در رقابتهای كشتی آزاد شركت كرده بودند و برخی تیمها در تمامی اوزان كشتی گیران خود را به مسابقات نفرستاده بودند و تنها نخبه های آنها در مسابقات شركت كرده بودند، در این شرایط و با توجه به جوانگرایی انجام شده كسب این مقام راضی كننده است. یزدانی خرم افزود: برخلاف نظر بسیاری از كارشناسان تركیب بیشتر تیمها از قهرمانان و نایب قهرمانانشان تشكیل شده بود و در برخی اوزان در همان مراحل اول فینال زودهنگام برگزار شد كه با این شرایط و با توجه به اینكه كشتی گیری مانند میرزایی برای نخستین بار در مسابقات شركت می كرد، نمی توانستیم انتظار بیشتری داشته باشیم. یزدانی خرم با بیان اینكه نباید پس از مسابقات كشتی گیران را به امان خود رها كنیم، گفت: یكی از مشكلاتی كه همیشه با آن روبه رو بوده ایم این است كه پس از مسابقات مهم كشتی گیران ما به امان خدا رها می شوند. در حالی كه باید با برنامه ریزی و بودجه ای كه در اختیارمان قرار می گیرد، به این روند پایان دهیم. خوشبختانه برگزاری لیگ از اهرمهایی است كه باعث آماده نگه داشتن كشتی گیران می شود. اگر سوریان برنامه نداشت به طور قطع نمی توانست ۴ مدال طلای جهانی بگیرد. او در ۶ ماه به اندازه ۲- ۳ سال زحمت كشید. وی درباره عملكرد حمید سوریان و كسب ۴ مدال طلای مسابقات جهانی گفت: باید بگویم «محمدبنا» یك مربی استثنایی است، وی با همكاری نوربخش و دیگر همكارانش نقش بسیار زیادی در عملكرد كشتی گیران فرنگی داشتند. كشتی گیران سخت گیری و اخلاقش را می پسندند و از او حساب می برند كه به نظر من نظم و انضباط او در عملكرد كشتی گیران بسیار موثر است. باید همیشه مربیانی همچون بنا در كشتی ایران فعالیت داشته باشند. اگر شما فیلم مصاف سوریان را در دیدار نهایی ببینید متوجه می شوید كه سوریان مدام به حركات و دست بنا توجه می كرد كه این نشان می دهد كه كشتی گیری در سطح سوریان از بنا حساب می برد. رئیس فدراسیون كشتی در پایان درباره حضور سعیدلو در سازمان تربیت بدنی و انتظاراتش از او گفت: چون با سعیدلو مذاكرات اصلی را انجام نداده ام، نمی توانم اظهارنظر چندانی داشته باشم. ما كشتی را به طور كامل آنالیز كرده ایم و مشكلات آن رامی دانیم كه در میان اگر می خواهیم پیشرفت كنیم، باید امكانات در اختیار داشته باشیم وگرنه درجا خواهیم زد.