عنوان هفتم برای نماینده ایران افشین بیابانگرد، كشتی گیر وزن ۶۶ كیلوگرم كشورمان با شكست مقابل كشتی گیر ارمنستانی از حضور در دیدار رده بندی بازماند. كشتی گیر وزن ۶۶ كیلوگرم كشورمان كه با شكست مقابل «فرید منصوراف» قهرمان المپیك از آذربایجان به گروه شانس مجدد رفته بود، در نخستین دیدار در این گروه مغلوب «قنبریان» از ارمنستان شد و از حضور در دیدار رده بندی بازماند و به جایگاه هفتم رسید.