محمد بنا، سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی گفت: قول می دهم سوریان می تواند تا المپیك لندن مدال بگیرد. وی پس از چهارمین قهرمانی «حمید سوریان» اظهار كرد: همه توانایی های سوریان را دیدند، »حمید« می تواند ازاستثناهای ورزش ما باشد منتها باید مسئولان و مردم از او حمایت كنند. بعد از المپیك به سوریان كم لطفی شد. بنا در مورد آینده «سوریان» گفت: قول می دهم او می تواند تا المپیك در مسابقات جهانی مدال بگیرد و در لندن هم صاحب مدال خوش رنگ شود اما در این میان تنها باید او مورد توجه قرار گیرد و تا آن زمان حفظ شود. سرمربی تیم ملی كشتی فرنگی در پایان گفت: سوریان در این مسابقات یك امتیاز هم به حریفانش نداد كه این نشان می دهد چه قهرمان بزرگی است.