مدیر عامل توانیر گفت: قیمت برق صنعتی ایران، در مواردی تا ۶ برابر ارزان‌تر از بهای برق صنعتی در دنیاست.

به گزارش مهر، محمد بهزاد با بیان این‌كه بهینه‌سازی خطوط انتقال و توزیع برق، راهی برای كاهش مصرف برق در كشور است، تاكید كرد: تا زمانی كه بهای برق در ایران ارزان باشد، نمی‌توان با قاطعیت برنامه كاهش مصرف برق را به پیش برد.

مدیرعامل توانیر افزود: بهای برق صنعتی در ایران حدود ۲ سنت به ازای هر كیلووات ساعت است، این در حالی است كه این میزان در بیشتر نقاط دنیا به ۱۱ سنت نیز می‌رسد. وی تصریح كرد: میانگین مصرف برق صنعتی كشور در فاصله سال‌های ۵۶ تا ۶۵، هر سال به میزان ۷۵۴۰ كیلووات ساعت و كل مصرف برق در بخش‌های مختلف بالغ بر ۲ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۹۳۰ كیلووات ساعت بوده است كه در نتیجه، سهم مصرف در بخش صنعتی در این دهه ۲۴ درصد كل برق مصرفی كشور را شامل می‌شود.