غیبت محمدرضا یزدانی‌خرم در مسابقات جهانی، یكی از نكات قابل توجه این رقابت‌هاست.در حالی كه انتظار می‌رفت رئیس فدراسیون نیز در میدان مهم و حساسی چون جهانی، در كنار تیم‌های ملی باشد، می‌توان غیبت محمدرضا یزدانی‌خرم را از نكات قابل توجه در دانمارك عنوان كرد.

محمدعلی صنعتكاران نایب‌رئیس فدراسیون و مدیر تیم‌های ملی كشتی همراه با تیم در دانمارك به سر می‌برد.

▪روسای فدراسیون‌های صاحب كشتی دنیا در سالن مركزی شهر هرنینگ حضور دارند و در این بین مامیاشویلی رئیس فدراسیون كشتی روسیه همچون همیشه در حین رویارویی ملی‌پوشان كشورش با حریفان، در كنار تشك حضور دارد.

▪ برخی ایرانی‌های حاضر در دانمارك، هرنینگ را شهری دورافتاده و بدون امكانات برای برگزاری مسابقات جهانی می‌دادند. در حالی كه مسابقات تا ساعات پایانی شب (۲۲) به طول می‌انجامد، مغازه‌ها بعد از خروج تماشاگران خارجی از سالن بسته است و این امر آنها را برای تهیه شام و اقلام مورد نیاز دچار مشكل می‌كند.