مدال طلای وزن ۶۶ كیلوی مسابقات جهانی ۲۰۰۹ بر گردن مهدی تقوی پرامیدترین كشتی‌گیر تیم ایران آویخته شد.مهدی تقوی كه با شكست مدعیان اصلی وزن سوم، به دیدار نهایی رقابت‌های جهانی راه پیدا كرده بود در فینال نیز حریف روس خود را شكست داد تا به آنچه كه كارشناسان كشتی از مدت‌ها پیش برایش پیش‌بینی كرده بودند دست پیدا كند.او در ‌آخرین ساعات شب گذشته در ۲ تایم و با نتایج مشابه یك بر صفر رسول ژوكائف روس مغلوب كرد و به مدال طلا رسید.در این وزن اسپریدینوف از قزاقستان با شكست محمد ایلخان از تركیه صاحب مدال برنز شد و یونیمیستو از ژاپن با پیروزی مقابل كومار از هند به دیگر مدال برنز این وزن دست یافت.